Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Knuffelkleed & Zo wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Voor de op website geplaatste foto’s van derden heeft Knuffelkleed & Zo alleen het gebruiksrecht verkregen voor publicatie op deze website van de intellectuele eigenaren.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan Knuffelkleed & Zo of, in geval van foto’s of artikelen van derden, aan de intellectuele eigenaar te worden verzocht.

Bij foto’s of artikelen van derden staat de intellectuele eigendom expliciet vermeld.